Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep C01D : Vasodilatantia bij hartziekten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
C01DA Nitraten 14.123.600 13.306.700 13.205.700 12.707.600 13.577.900
C01DX Overige vasodilatantia bij hartziekten 52.854 76.091 108.760 158.420 222.810
Totaal 14.176.454 13.382.791 13.314.460 12.866.020 13.800.710