Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep C02 : Antihypertensiva

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
C02A Centraal werkende sympathicolytica 369.150 410.130 972.980 1.185.600 1.357.500
C02C Perifeer werkende sympathicolytica 1.802.900 1.734.700 1.659.600 1.430.100 1.466.000
C02D Middelen aangrijpend op de gladde spieren v.d. arteriolen 133.860 114.430 107.270 110.140 93.607
C02K Overige antihypertensiva 37.230.000 38.550.000 35.195.000 36.557.400 33.856.100
Totaal 39.535.910 40.809.260 37.934.850 39.283.240 36.773.207