Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep C03AA : Thiaziden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
C03AA03 Hydrochloorthiazide 4.919.600 5.277.800 5.439.400 5.804.400 5.625.900
Totaal 4.919.600 5.277.800 5.439.400 5.804.400 5.625.900