Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep C07 : Beta-blokkers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
C07A Beta-blokkers 23.124.500 23.790.700 25.423.900 26.684.200 32.194.900
C07B Beta-blokkers met thiaziden 1.986.000 1.735.000 1.727.700 1.564.100 1.379.800
C07C Beta-blokkers met overige diuretica 498.000 438.260 397.310 352.390 300.660
Totaal 25.608.500 25.963.960 27.548.910 28.600.690 33.875.360