Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep C07AA : Niet-selectieve beta-blokkers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
C07AA03 Pindolol 123.050 117.450 108.440 81.082 16.652
C07AA05 Propranolol (Hemangiol ®) 1.832.400 1.995.800 2.287.600 2.344.100 2.518.200
C07AA07 Sotalol 2.768.400 2.664.300 2.724.400 2.505.300 2.371.600
Totaal 4.723.850 4.777.550 5.120.440 4.930.482 4.906.452