Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep C07AA : Niet-selectieve beta-blokkers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
C07AA03 Pindolol 108.440 81.119 16.660 21 .
C07AA05 Propranolol (Hemangiol ®) 2.287.600 2.345.000 2.517.900 2.630.100 2.482.000
C07AA07 Sotalol 2.727.000 2.506.500 2.374.700 2.343.500 2.307.300
Totaal 5.123.040 4.932.619 4.909.260 4.973.621 4.789.300