Vergoeding 2014-2018 voor ATC-subgroep C07AA : Niet-selectieve beta-blokkers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2014 2015 2016 2017 2018
C07AA03 Pindolol 164.560 154.900 145.130 123.060 119.720
C07AA05 Propranolol (Hemangiol ®) 1.930.900 2.028.600 1.952.200 1.832.600 1.995.300
C07AA07 Sotalol 2.722.100 2.886.300 3.020.000 2.768.700 2.673.600
Totaal 4.817.560 5.069.800 5.117.330 4.724.360 4.788.620