Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep C07AG : Alfa- en beta-blokkers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
C07AG01 Labetalol (Trandate ®) 831.870 692.630 737.920 859.820 888.480
C07AG02 Carvedilol 719.810 776.690 714.950 713.350 726.870
Totaal 1.551.680 1.469.320 1.452.870 1.573.170 1.615.350