Vergoeding 2014-2018 voor ATC-subgroep C07BB : Selectieve beta-blokkers met thiaziden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2014 2015 2016 2017 2018
C07BB02 Metoprolol met thiaziden (Selokomb ®) 2.584.500 2.374.100 2.023.200 1.842.900 1.608.100
C07BB07 Bisoprolol met thiaziden 185.990 167.870 152.770 143.390 134.200
Totaal 2.770.490 2.541.970 2.175.970 1.986.290 1.742.300