Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep C08CA08 : Nitrendipine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018
C08CA08 Nitrendipine
57.574 24.733
Totaal 57.574 24.733