Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep C09BB : Ace-remmers met calciumantagonisten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
C09BB02 Enalapril met lercanidipine (Lertec ®) 56.341 50.255 51.322 52.988 59.225
C09BB04 Perindopril met amlodipine (Coveram arg ®) 1.247.400 1.236.300 1.090.300 817.770 852.890
C09BB10 Trandolapril met verapamil (Tarka ®) 34.273 32.272 13.080 10.518 10.750
Totaal 1.338.014 1.318.827 1.154.702 881.276 922.865