Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep C09XA53 : Aliskiren met amlodipine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015
C09XA53 Aliskiren met amlodipine
45
Totaal 45