Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep C10AA : Cholesterolsyntheseremmers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
C10AA01 Simvastatine (Zocor ®) 7.294.600 7.027.300 6.846.200 7.108.700 6.566.100
C10AA03 Pravastatine 2.460.700 2.319.800 2.371.900 2.347.400 1.726.400
C10AA04 Fluvastatine (Lescol ®) 498.860 526.320 465.010 452.060 461.700
C10AA05 Atorvastatine (Lipitor ®) 9.065.100 10.111.900 9.815.700 10.645.000 11.132.000
C10AA07 Rosuvastatine (Crestor ®) 9.729.000 9.905.100 9.015.900 10.217.900 10.559.900
Totaal 29.048.260 29.890.420 28.514.710 30.771.060 30.446.100