Vergoeding 2014-2018 voor ATC-subgroep C10AA : Cholesterolsyntheseremmers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2014 2015 2016 2017 2018
C10AA01 Simvastatine (Zocor ®) 7.782.100 7.650.100 6.231.600 7.558.600 7.155.300
C10AA03 Pravastatine (Selektine ®) 3.159.600 3.039.100 3.063.300 2.738.500 2.480.300
C10AA04 Fluvastatine (Lescol ®) 679.600 573.980 531.790 470.320 466.300
C10AA05 Atorvastatine (Lipitor ®) 9.991.900 9.159.900 8.821.600 7.809.400 8.752.000
C10AA07 Rosuvastatine (Crestor ®) 57.659.100 60.264.500 65.591.200 66.190.700 20.208.000
Totaal 79.272.300 80.687.580 84.239.490 84.767.520 39.061.900