Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep C10AX16 : Inclisiran

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2022
C10AX16 Inclisiran ( Leqvio ®)
2.806.600
Totaal 2.806.600