Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep C10BA06 : Rosuvastatine met ezetimib

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2020 2021 2022
C10BA06 Rosuvastatine met ezetimib ( Cholecomb ®)
20.639 54.590 103.020
Totaal 20.639 54.590 103.020