Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep D05A : Psoriasismiddelen lokale

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
D05AA Teren 797.600 760.750 712.730 603.610 579.070
D05AC Antranolderivaten 152.300 166.550 137.310 168.380 67.920
D05AX Overige lokale psoriasismiddelen 6.915.800 7.139.600 7.851.400 8.188.600 8.760.900
Totaal 7.865.700 8.066.900 8.701.440 8.960.590 9.407.890