Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep D07AC : Sterk werkzame corticosteroiden (groep iii)

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
D07AC01 Betamethason (Betnelan ®) 2.818.800 2.778.200 2.402.800 2.414.600 2.299.600
D07AC03 Desoximetason (Topicorte ®) 1.901.200 1.144.200 1.825.800 1.982.900 2.050.900
D07AC13 Mometason (Elocon ®) 1.260.600 1.321.200 1.303.800 1.294.700 1.626.800
D07AC17 Fluticason (Cortifil ®) 676.090 509.320 616.780 684.230 814.900
Totaal 6.656.690 5.752.920 6.149.180 6.376.430 6.792.200