Vergoeding 2014-2018 voor ATC-subgroep D07XC : Sterk werkzame corticosteroiden met overige middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2014 2015 2016 2017 2018
D07XC01 Betamethason met overige middelen (Diprosalic ®) 365.020 343.330 324.330 301.000 290.000
D07XC02 Desoximetason met overige middelen 657.010 789.380 792.700 798.810 786.830
D07XC Sterk werkzame corticosteroiden met overige middelen 2.494 1.622 . . .
Totaal 1.024.524 1.134.332 1.117.030 1.099.810 1.076.830