Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep D10A : Acnepreparaten lokale

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
D10AD Retinoiden voor acne lokale 913.480 882.010 985.850 1.046.200 1.198.300
D10AF Antibacteriele middelen voor acne 2.018.300 1.824.200 1.808.300 1.728.000 1.748.300
D10AX Overige acnepreparaten voor lokaal gebruik 642.920 706.850 758.070 868.000 1.055.900
Totaal 3.574.700 3.413.060 3.552.220 3.642.200 4.002.500