Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep D10A : Acnepreparaten lokale

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
D10AD Retinoiden voor acne lokale 849.640 913.480 887.560 985.850 1.044.600
D10AF Antibacteriele middelen voor acne 2.013.100 2.018.300 1.852.100 1.808.300 1.727.300
D10AX Overige acnepreparaten voor lokaal gebruik 553.780 642.920 703.060 758.070 866.720
Totaal 3.416.520 3.574.700 3.442.720 3.552.220 3.638.620