Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep D10A : Acnepreparaten lokale

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
D10AD Retinoiden voor acne lokale 801.200 835.500 849.640 913.490 869.930
D10AF Antibacteriele middelen voor acne 2.163.300 2.055.100 2.012.700 2.021.200 1.816.300
D10AX Overige acnepreparaten voor lokaal gebruik 415.420 481.210 552.280 640.090 681.230
Totaal 3.379.920 3.371.810 3.414.620 3.574.780 3.367.460