Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep D11AH : Middelen voor dermatitis excl. corticosteroiden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
D11AH01 Tacrolimus (Protopic ®) 2.257.400 2.537.500 2.663.900 2.764.200 2.152.800
D11AH02 Pimecrolimus (Elidel ®) 663.880 731.870 706.980 814.970 1.293.800
D11AH04 Alitretinoine (Toctino ®) 5.024.300 5.689.400 5.832.400 6.737.800 7.907.200
Totaal 7.945.580 8.958.770 9.203.280 10.316.970 11.353.800