Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep G01AD : Organische zuren

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2021 2022
G01AD01 Melkzuur 25 69
Totaal 25 69