Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep G03A : Hormonale anticonceptiva voor systemisch gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
G03AA Oestrogenen met progestagenen in vaste verhouding 2.424.400 2.311.400 2.366.200 2.557.400 2.654.900
G03AB Oestrogenen met progestagenen sequentiele preparaten 97.031 98.755 84.347 81.060 78.009
G03AC Progestagenen 623.940 697.980 789.550 855.160 855.070
G03AD Noodanticonceptiva 2.633 2.174 -118 -54 490
Totaal 3.148.004 3.110.309 3.239.979 3.493.566 3.588.469