Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep G03CC : Oestrogenen met andere geneesmiddelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019
G03CC07 Geconjugeerde oestrogenen met bazoxifeen (Duavive ®) 6.557 12.223 14.479 21.377
Totaal 6.557 12.223 14.479 21.377