Vergoeding 2014-2018 voor ATC-subgroep G04CA : Alfa-blokkers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2014 2015 2016 2017 2018
G04CA01 Alfuzosine (Xatral ®) 1.060.500 958.920 935.180 925.580 902.580
G04CA02 Tamsulosine (Omnic ®) 2.290.300 2.158.200 2.026.600 1.982.900 2.003.300
G04CA03 Terazosine (Hytrin ®) 95.161 81.973 75.563 63.063 56.480
G04CA04 Silodosine (Silodyx ®) 469.180 571.590 661.350 791.840 871.820
G04CA52 Tamsulosine met dutasteride (Combodart ®) 7.594.900 7.919.000 8.118.800 8.698.400 9.063.700
G04CA53 Tamsulosine met solifenacine (Vesomni ®) 1.118.300 1.626.800 2.142.800 2.649.500 2.962.400
Totaal 12.628.341 13.316.483 13.960.293 15.111.283 15.860.280