Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep H01AA : Corticotrofine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
H01AA02 Tetracosactide (Synacthen ®) 9.430 5.143 6.906 2.535 3.866
Totaal 9.430 5.143 6.906 2.535 3.866