Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep H01AA : Corticotrofine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
H01AA02 Tetracosactide (Synacthen ®) 5.143 6.906 2.535 3.886 7.880
Totaal 5.143 6.906 2.535 3.886 7.880