Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep H02A : Corticosteroiden voor systemisch gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
H02AA Mineralocorticoiden 80.997 100.590 159.440 1.290.300 1.479.700
H02AB Glucocorticoiden 11.391.700 10.797.900 9.495.700 10.049.800 11.484.500
Totaal 11.472.697 10.898.490 9.655.140 11.340.100 12.964.200