Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep H02BX : Corticosteroiden voor systemisch gebruik combinaties

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
H02BX01 Methylprednisolon combinatiepreparaten (Depo-medrol-lidocaine ®) 131.510 76.726 53.071 47.138 44.103
Totaal 131.510 76.726 53.071 47.138 44.103