Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep H02CA02 : Osilodrostat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2022
H02CA02 Osilodrostat ( Isturisa ®)
77.566
Totaal 77.566