Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep J01 : Antibacteriele middelen voor systemisch gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
J01A Tetracyclines 3.159.300 2.767.100 2.602.900 2.486.500 3.903.500
J01B Amfenicolen . . 10 . .
J01C Betalactam-antibiotica penicillines 8.002.400 8.621.600 10.308.800 11.390.700 13.630.100
J01D Overige betalactam-antibiotica 4.417.100 4.706.300 5.367.000 5.532.300 5.965.700
J01E Sulfonamiden en trimethoprim 1.009.300 1.071.000 1.326.000 1.369.300 1.410.800
J01F Macroliden lincosamiden en streptograminen 3.970.600 4.015.100 4.758.700 4.242.800 3.163.900
J01G Aminoglycosiden 5.001.800 4.486.000 4.384.200 4.163.300 4.165.200
J01M Chinolonen 1.747.500 2.150.700 2.316.700 2.418.500 2.350.300
J01X Overige antibacteriele middelen 10.262.200 9.629.300 10.220.000 10.455.100 10.854.100
Totaal 37.570.200 37.447.100 41.284.310 42.058.500 45.443.600