Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep J01 : Antibacteriele middelen voor systemisch gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
J01A Tetracyclines 3.407.400 3.159.300 2.766.600 2.602.000 2.439.000
J01B Amfenicolen . . . 10 .
J01C Betalactam-antibiotica penicillines 8.314.800 8.002.400 8.729.500 10.303.500 11.183.700
J01D Overige betalactam-antibiotica 4.415.200 4.417.100 4.706.400 5.357.800 5.361.200
J01E Sulfonamiden en trimethoprim 1.018.100 1.009.300 1.071.000 1.324.300 1.353.400
J01F Macroliden lincosamiden en streptograminen 3.769.000 3.970.600 4.014.700 4.748.200 4.162.900
J01G Aminoglycosiden 5.480.100 5.001.800 4.486.000 4.375.100 4.091.300
J01M Chinolonen 1.592.100 1.747.500 2.150.800 2.308.500 2.366.600
J01X Overige antibacteriele middelen 11.012.200 10.262.200 9.629.100 10.220.200 10.265.600
Totaal 39.008.900 37.570.200 37.554.100 41.239.610 41.223.700