Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep J01 : Antibacteriele middelen voor systemisch gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J01A Tetracyclines 2.619.200 2.484.400 3.904.100 5.213.400 5.423.800
J01B Amfenicolen 10 . . 11 .
J01C Betalactam-antibiotica penicillines 10.348.300 11.340.000 13.651.700 16.828.300 19.420.800
J01D Overige betalactam-antibiotica 5.367.300 5.537.000 6.000.400 6.918.400 7.965.300
J01E Sulfonamiden en trimethoprim 1.331.300 1.368.300 1.410.800 1.506.600 1.487.700
J01F Macroliden lincosamiden en streptograminen 4.777.100 4.242.700 3.167.100 3.635.900 5.691.300
J01G Aminoglycosiden 4.384.200 4.165.500 4.165.800 3.872.800 3.669.100
J01M Chinolonen 2.315.300 2.415.300 2.358.500 2.376.200 2.634.200
J01X Overige antibacteriele middelen 10.072.800 10.193.400 10.836.600 10.788.800 10.804.100
Totaal 41.215.510 41.746.600 45.495.000 51.140.411 57.096.300