Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep J01 : Antibacteriele middelen voor systemisch gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
J01A Tetracyclines 2.767.100 2.619.200 2.486.500 3.904.100 5.199.600
J01B Amfenicolen . 10 . . 11
J01C Betalactam-antibiotica penicillines 8.621.600 10.348.300 11.390.700 13.651.700 16.722.500
J01D Overige betalactam-antibiotica 4.706.300 5.367.300 5.532.300 6.000.400 6.841.400
J01E Sulfonamiden en trimethoprim 1.071.000 1.331.300 1.369.300 1.410.800 1.502.000
J01F Macroliden lincosamiden en streptograminen 4.015.100 4.777.100 4.242.800 3.167.100 3.624.100
J01G Aminoglycosiden 4.486.000 4.384.200 4.163.300 4.165.800 3.860.600
J01M Chinolonen 2.150.700 2.315.300 2.418.500 2.358.500 2.369.400
J01X Overige antibacteriele middelen 9.629.300 10.072.800 10.455.100 10.836.600 10.758.800
Totaal 37.447.100 41.215.510 42.058.500 45.495.000 50.878.411