Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep J01 : Antibacteriele middelen voor systemisch gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
J01A Tetracyclines 3.778.400 3.407.400 3.158.100 2.766.300 2.600.900
J01B Amfenicolen . . . . 10
J01C Betalactam-antibiotica penicillines 8.794.000 8.314.800 7.978.700 8.714.800 10.286.200
J01D Overige betalactam-antibiotica 4.043.100 4.415.200 4.399.200 4.697.100 5.355.300
J01E Sulfonamiden en trimethoprim 1.026.500 1.018.100 1.008.200 1.070.900 1.323.500
J01F Macroliden lincosamiden en streptograminen 4.483.200 3.769.000 3.969.600 4.013.700 4.745.300
J01G Aminoglycosiden 5.906.300 5.480.100 4.955.400 4.485.900 4.373.100
J01M Chinolonen 1.790.100 1.592.100 1.747.300 2.146.800 2.305.100
J01X Overige antibacteriele middelen 11.558.400 11.012.200 10.260.600 9.616.800 10.216.900
Totaal 41.380.000 39.008.900 37.477.100 37.512.300 41.206.310