Vergoeding 2014-2018 voor ATC-subgroep J01XX : Overige antibacteriele middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2014 2015 2016 2017 2018
J01XX01 Fosfomycine (Monuril ®) 348.480 443.840 536.850 634.940 770.420
J01XX05 Methenamine (Xcyst ®) 264.700 215.290 164.140 179.260 209.490
J01XX08 Linezolid (Zyvoxid ®) 1.038.700 982.980 689.330 182.120 85.444
J01XX11 Tedizolid (Sivextro ®) . . 13.556 . .
Totaal 1.651.880 1.642.110 1.403.876 996.320 1.065.354