Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep J01XX : Overige antibacteriele middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
J01XX01 Fosfomycine (Monuril ®) 443.840 533.190 634.940 770.820 1.046.400
J01XX05 Methenamine (Xcyst ®) 215.290 164.380 179.260 210.730 188.910
J01XX08 Linezolid (Zyvoxid ®) 982.980 689.330 182.120 84.983 64.758
J01XX11 Tedizolid (Sivextro ®) . 13.556 . . .
Totaal 1.642.110 1.400.456 996.320 1.066.533 1.300.068