Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep J01XX : Overige antibacteriele middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
J01XX01 Fosfomycine (Monuril ®) 633.270 771.130 1.046.200 1.225.300 1.183.100
J01XX05 Methenamine (Xcyst ®) 179.230 210.730 189.750 175.110 157.570
J01XX08 Linezolid (Zyvoxid ®) 182.170 84.983 64.837 84.814 76.731
Totaal 994.670 1.066.843 1.300.787 1.485.224 1.417.401