Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep J01XX : Overige antibacteriele middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
J01XX01 Fosfomycine (Monuril ®) 771.130 988.870 1.225.300 1.175.600 1.073.700
J01XX05 Methenamine (Xcyst ®) 210.730 189.750 175.110 158.060 148.330
J01XX08 Linezolid (Zyvoxid ®) 84.983 64.837 84.814 76.429 132.450
Totaal 1.066.843 1.243.457 1.485.224 1.410.089 1.354.480