Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep J01XX : Overige antibacteriele middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
J01XX01 Fosfomycine (Monuril ®) 533.190 633.270 771.130 1.046.800 1.213.500
J01XX05 Methenamine (Xcyst ®) 164.380 179.230 210.730 188.980 167.780
J01XX08 Linezolid (Zyvoxid ®) 689.330 182.170 84.983 64.816 84.847
J01XX11 Tedizolid (Sivextro ®) 13.556 . . . .
Totaal 1.400.456 994.670 1.066.843 1.300.596 1.466.127