Vergoeding 2014-2018 voor ATC-subgroep J05AP : Antivirale middelen voor behandeling van hcv-infecties

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2014 2015 2016 2017 2018
J05AP01 Ribavirine 185.030 468.570 443.800 142.830 86.185
J05AP03 Boceprevir 11.284 5.191 . . .
J05AP05 Simeprevir (Olysio ®) . 14.059.800 1.941.300 247.030 58.035
J05AP07 Daclatasvir (Daklinza ®) . 18.067.700 24.202.200 6.061.800 828.480
J05AP08 Sofosbuvir (Sovaldi ®) 1.877.300 63.418.600 42.950.600 11.079.800 2.247.900
J05AP09 Dasabuvir (Exviera ®) . 208.180 423.920 59.635 4.186
J05AP51 Sofosbuvir met ledipasvir (Harvoni ®) . 10.313.600 57.094.600 18.910.700 7.334.900
J05AP53 Ombitasvir met paritaprevir en ritonavir (Viekirax ®) . 2.971.700 5.687.800 822.040 84.546
J05AP54 Elbasvir met grazoprevir (Zepatier ®) . . . 1.622.000 1.138.500
J05AP55 Sofosbuvir met velpatasvir (Epclusa ®) . . . 11.148.200 14.595.600
J05AP56 Sofosbuvir met velpatasvir en voxilaprevir (Vosevi ®) . . . . 520.870
Totaal 2.073.614 109.513.341 132.744.220 50.094.035 26.899.202