Vergoeding 2014-2018 voor ATC-subgroep J05AR : Antivirale middelen voor hivinfectie combinatiepreparaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2014 2015 2016 2017 2018
J05AR01 Zidovudine met lamivudine (Combivir ®) 1.167.900 693.630 310.160 179.000 131.850
J05AR02 Lamivudine met abacavir (Kivexa ®) 9.018.800 7.589.500 6.837.200 5.429.800 2.633.500
J05AR03 Tenofovir disoproxil met emtricitabine (Truvada ®) 41.400.800 40.077.700 35.664.900 24.631.900 7.229.000
J05AR04 Zidovudine met lamivudine en abacavir (Trizivir ®) 1.049.200 577.990 302.900 159.310 107.350
J05AR06 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en efavirenz (Atripla ®) 34.191.500 29.156.300 23.881.900 18.348.900 10.469.500
J05AR08 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en rilpivirine (Eviplera ®) 16.177.200 15.577.100 13.962.100 9.619.000 7.384.200
J05AR09 Emtricitabine met tenofovir elvitegravir en cobicistat (Stribild ®) 6.489.100 13.214.000 13.912.800 9.641.100 8.780.300
J05AR10 Lopinavir met ritonavir (Kaletra ®) 3.611.600 2.511.500 1.634.100 1.068.000 700.780
J05AR13 Lamivudine met abacavir en dolutegravir (Triumeq ®) 497.440 16.215.800 28.113.000 32.077.600 35.035.100
J05AR14 Darunavir met cobicistat (Rezolsta ®) . 1.449.600 3.409.300 4.117.000 3.735.100
J05AR17 Emtricitabine met tenofovir alafenamide (Descovy ®) . . 789.710 8.741.400 11.403.800
J05AR18 Emtricitabine tenofovir alafenamide elvitegravir cobicista (Genvoya ®) . . 8.899.200 26.089.100 33.297.700
J05AR19 Emtricitabine met tenofovir alafenamide en rilpivirine (Odefsey ®) . . 324.220 5.335.900 8.864.800
J05AR20 Emtricitabine met tenofoviralafenamide en bictegravir (Biktarvy ®) . . . . 851.120
J05AR21 Dolutegravir met rilpivirine (Juluca ®) . . . . 129.110
J05AR22 Emtricitabine tenofoviralafenamide darunavir cobicistat (Symtuza ®) . . . 70.836 5.683.400
Totaal 113.603.540 127.063.120 138.041.490 145.508.846 136.436.610