Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep J05AX29 : Fostemsavir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2022
J05AX29 Fostemsavir ( Rukobia ®)
35.340
Totaal 35.340