Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep J06B : Immunoglobulinen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J06BA Normaal humaan immunoglobuline 91.985.600 100.694.400 103.065.000 127.124.300 137.362.000
J06BB Specifieke immunoglobulinen 842.540 866.840 840.190 813.330 729.230
J06BD Antivirale monoklonale antilichamen 9.783.000 9.104.200 9.142.100 8.377.500 6.550.700
Totaal 102.611.140 110.665.440 113.047.290 136.315.130 144.641.930