Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep J07BK03 : Zoster gezuiverd antigeen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2021 2022
J07BK03 Zoster gezuiverd antigeen ( Shingrix ®)
127.840 1.095.300
Totaal 127.840 1.095.300