Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep J07BK03 : Zoster gezuiverd antigeen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2021
J07BK03 Zoster gezuiverd antigeen ( Shingrix ®)
122.650
Totaal 122.650