Vergoeding 2014-2018 voor ATC-subgroep L01AD : Nitrosoureumderivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2014
L01AD02 Lomustine (Belustine ®) 138.910
Totaal 138.910