Vergoeding 2014-2018 voor ATC-subgroep L01AX : Overige alkylerende middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2014
L01AX03 Temozolomide (Temodal ®) 852.910
Totaal 852.910