Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep L01BB : Purinederivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
L01BB02 Mercaptopurine (Puri-nethol ®) 4.680.700 5.073.900 4.641.100 4.596.100 4.334.700
L01BB03 Tioguanine (Thiosix ®) 670.520 2.920.500 4.604.400 6.229.600 7.266.700
Totaal 5.351.220 7.994.400 9.245.500 10.825.700 11.601.400