Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep L01BB : Purinederivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
L01BB02 Mercaptopurine (Puri-nethol ®) 4.336.700 3.928.500 1.635.400 915.250 931.240
L01BB03 Tioguanine (Thiosix ®) 7.274.800 7.911.000 8.335.500 9.195.900 10.135.100
Totaal 11.611.500 11.839.500 9.970.900 10.111.150 11.066.340