Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep L01XE : Proteinekinaseremmers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
L01XE31 Nintedanib (Ofev ®) 219.210 5.571.800 7.702.100 9.374.500 10.444.300
Totaal 219.210 5.571.800 7.702.100 9.374.500 10.444.300