Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep L02B : Antihormonen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
L02BA Anti-oestrogenen 9.757.200 10.347.500 10.514.100 8.926.500 8.500.000
L02BB Anti-androgenen 1.127.100 1.079.000 988.690 893.580 863.200
L02BG Aromataseremmers 646.880 756.390 762.110 844.400 1.138.600
L02BX Overige hormoonantagonisten en verwante verbindingen 928.760 788.310 759.020 722.420 721.410
Totaal 12.459.940 12.971.200 13.023.920 11.386.900 11.223.210