Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep L02B : Antihormonen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
L02BA Anti-oestrogenen 6.899.300 8.389.900 9.757.100 10.346.600 10.437.300
L02BB Anti-androgenen 1.309.600 1.197.000 1.127.000 1.077.000 960.150
L02BG Aromataseremmers 841.870 692.420 646.880 756.530 756.720
L02BX Overige hormoonantagonisten en verwante verbindingen 1.138.300 1.064.300 928.760 781.560 728.140
Totaal 10.189.070 11.343.620 12.459.740 12.961.690 12.882.310