Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep L02B : Antihormonen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
L02BA Anti-oestrogenen 10.347.500 10.516.900 8.926.500 8.521.700 7.942.800
L02BB Anti-androgenen 1.079.000 992.570 893.580 865.580 760.830
L02BG Aromataseremmers 756.390 761.510 844.400 1.141.400 1.701.700
L02BX Overige hormoonantagonisten en verwante verbindingen 788.310 759.180 722.420 722.770 698.870
Totaal 12.971.200 13.030.160 11.386.900 11.251.450 11.104.200