Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep L02B : Antihormonen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
L02BA Anti-oestrogenen 5.864.700 6.899.300 8.386.800 9.756.500 10.342.300
L02BB Anti-androgenen 1.480.100 1.309.600 1.197.200 1.126.900 1.076.700
L02BG Aromataseremmers 1.040.300 841.870 691.430 646.320 755.680
L02BX Overige hormoonantagonisten en verwante verbindingen 1.024.700 1.138.300 1.064.400 928.760 781.000
Totaal 9.409.800 10.189.070 11.339.830 12.458.480 12.955.680