Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep L03AB15 : Ropeginterferon alfa-2b

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2022
L03AB15 Ropeginterferon alfa-2b ( Besremi ®)
31.535
Totaal 31.535