Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep M03CA : Dantroleen en derivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
M03CA01 Dantroleen (Dantrium ®) 210.570 197.810 187.940 166.890 163.520
Totaal 210.570 197.810 187.940 166.890 163.520