Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep M05B : Botstructuur en botmineralisatiebeinvloedende middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
M05BA Bisfosfonaten 4.712.900 4.838.200 4.866.700 5.321.000 6.663.300
M05BB Bisfosfonaten combinatiepreparaten 2.338.100 1.042.800 806.180 744.080 70.701
M05BX Overige botmineralisatiebeinvloedende middelen 22.381.700 20.322.500 19.012.400 22.357.800 25.376.100
Totaal 29.432.700 26.203.500 24.685.280 28.422.880 32.110.101