Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep M05B : Botstructuur en botmineralisatiebeinvloedende middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
M05BA Bisfosfonaten 4.222.500 4.106.900 4.711.000 4.834.700 4.862.800
M05BB Bisfosfonaten combinatiepreparaten 3.311.400 2.714.100 2.338.000 1.042.000 803.970
M05BX Overige botmineralisatiebeinvloedende middelen 21.332.300 21.353.600 22.381.700 20.312.600 18.948.500
Totaal 28.866.200 28.174.600 29.430.700 26.189.300 24.615.270