Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep N01 : Anaesthetica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
N01A Algemene anaesthetica 145.730 166.490 208.920 202.700 211.380
N01B Anaesthetica lokale 3.365.000 3.388.700 3.529.400 3.491.400 3.634.800
Totaal 3.510.730 3.555.190 3.738.320 3.694.100 3.846.180