Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep N02A : Opioiden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
N02AA Natuurlijke opiumalkaloiden 18.278.600 19.283.600 18.203.600 18.830.900 16.966.600
N02AB Fenylpiperidinederivaten 32.773.200 35.542.500 39.932.700 44.045.100 46.249.800
N02AC Difenylpropylaminederivaten 152.450 63.107 51.392 51.651 48.197
N02AE Oripavinederivaten 10.385.500 10.652.300 7.816.500 5.270.900 3.965.300
N02AJ Opioiden met niet-opioide analgetica 4.355.100 4.735.700 3.349.600 2.843.500 1.650.800
N02AX Overige opioiden 3.835.000 3.601.200 3.768.700 4.115.500 4.277.000
Totaal 69.779.850 73.878.407 73.122.492 75.157.551 73.157.697