Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep N02A : Opioiden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
N02AA Natuurlijke opiumalkaloiden 19.283.600 18.203.000 18.838.700 16.982.700 17.067.000
N02AB Fenylpiperidinederivaten 35.542.500 39.930.800 44.049.400 46.273.500 47.647.500
N02AC Difenylpropylaminederivaten 63.107 51.392 51.651 48.197 53.197
N02AE Oripavinederivaten 10.652.300 7.830.700 5.271.100 3.966.100 3.842.500
N02AJ Opioiden met niet-opioide analgetica 4.833.900 3.371.700 2.851.900 1.651.400 1.517.600
N02AX Overige opioiden 3.503.000 3.749.900 4.116.000 4.278.900 5.020.800
Totaal 73.878.407 73.137.492 75.178.751 73.200.797 75.148.597