Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep N02A : Opioiden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
N02AA Natuurlijke opiumalkaloiden 18.203.000 18.840.100 17.010.300 17.424.000 17.091.600
N02AB Fenylpiperidinederivaten 39.930.800 44.048.500 46.346.500 48.590.800 46.500.800
N02AC Difenylpropylaminederivaten 51.392 51.651 48.057 53.113 39.947
N02AE Oripavinederivaten 7.830.700 5.271.000 3.969.800 3.894.000 3.634.500
N02AJ Opioiden met niet-opioide analgetica 3.371.700 2.852.100 1.652.100 1.530.900 1.353.700
N02AX Overige opioiden 3.749.900 4.115.800 4.291.200 5.162.300 5.086.000
Totaal 73.137.492 75.179.151 73.317.957 76.655.113 73.706.547