Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep N02A : Opioiden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
N02AA Natuurlijke opiumalkaloiden 18.840.100 17.025.300 17.424.000 17.127.300 16.794.200
N02AB Fenylpiperidinederivaten 44.048.500 46.346.600 48.590.800 46.585.400 49.599.700
N02AC Difenylpropylaminederivaten 51.651 48.057 53.113 39.898 33.170
N02AE Oripavinederivaten 5.271.000 3.969.800 3.894.000 3.636.900 3.561.200
N02AJ Opioiden met niet-opioide analgetica 2.852.100 1.655.000 1.530.900 1.353.000 1.398.600
N02AX Overige opioiden 4.115.800 4.310.200 5.162.300 5.099.400 5.245.100
Totaal 75.179.151 73.354.957 76.655.113 73.841.898 76.631.970