Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep N02C : Migrainemiddelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
N02CA Secale-alkaloiden 63.679 64.917 61.694 52.079 50.686
N02CC Selectieve serotonine-agonisten 18.473.600 16.997.900 17.263.900 17.885.200 16.627.300
N02CX Overige migrainemiddelen 1.450.300 1.299.000 1.320.000 1.282.300 1.202.900
Totaal 19.987.579 18.361.817 18.645.594 19.219.579 17.880.886