Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep N02CD03 : Fremanezumab

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2021 2022
N02CD03 Fremanezumab ( Ajovy ®)
352.570 5.343.500
Totaal 352.570 5.343.500