Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep N02CD03 : Fremanezumab

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2021 2022 2023
N02CD03 Fremanezumab ( Ajovy ®)
352.570 5.351.700 8.977.200
Totaal 352.570 5.351.700 8.977.200