Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep N04 : Parkinsonmiddelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
N04A Parasympathicolytica 289.110 276.500 266.300 249.870 236.970
N04B Dopaminergica 48.934.100 51.040.900 55.899.200 57.226.900 53.333.300
N04 Parkinsonmiddelen . . . 79 .
Totaal 49.223.210 51.317.400 56.165.500 57.476.849 53.570.270