Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep N05 : Psycholeptica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
N05A Antipsychotica 49.458.600 42.877.100 44.719.700 50.182.100 53.060.100
N05B Anxiolytica 5.005.700 5.023.400 5.293.500 6.099.400 6.262.300
N05C Hypnotica en sedativa 6.370.100 7.135.500 7.605.200 8.427.000 9.158.400
Totaal 60.834.400 55.036.000 57.618.400 64.708.500 68.480.800