Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep N05 : Psycholeptica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
N05A Antipsychotica 50.455.900 54.720.900 56.450.600 61.155.300 67.199.700
N05B Anxiolytica 6.121.700 6.405.200 6.553.300 6.747.100 6.572.800
N05C Hypnotica en sedativa 8.448.700 9.341.300 10.710.200 12.336.600 13.779.000
Totaal 65.026.300 70.467.400 73.714.100 80.239.000 87.551.500