Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep N05AH : Diazepinen oxazepinen thiazepinen en oxepinen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
N05AH02 Clozapine (Leponex ®) 2.328.500 2.657.200 2.710.100 3.149.600 3.693.500
N05AH03 Olanzapine (Zyprexa ®) 3.464.800 3.445.900 3.246.700 3.463.300 3.736.300
N05AH04 Quetiapine (Seroquel ®) 8.783.900 7.031.800 5.557.300 6.694.500 8.128.000
Totaal 14.577.200 13.134.900 11.514.100 13.307.400 15.557.800