Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep N05AX16 : Brexpiprazol

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022
N05AX16 Brexpiprazol ( Rxulti ®)
37.899 162.690 205.840 224.350
Totaal 37.899 162.690 205.840 224.350