Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep N05AX16 : Brexpiprazol

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020
N05AX16 Brexpiprazol ( Rxulti ®)
38.014 156.890
Totaal 38.014 156.890