Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep N05BE : Azaspirodecaandionderivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
N05BE01 Buspiron 86.874 123.260 139.120 149.820 132.510
Totaal 86.874 123.260 139.120 149.820 132.510